1/6 alla besiktigad Ua!

Så skönt nu är de besiktigade Ua och klara för leverans! Kommer att kännas när de flyttar men de kommer att få det toppen hos sina nya mattar och hussar!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s